Magnor UL langrenn følger Norges skiforbunds utviklingsmodell og utviklingstrapp i sitt arbeid og på sine treninger.
Skiforbundets utviklingsmodell er skiidrettens røde tråd i arbeidet med å utvikle skisporten. Skiidretten skal legge til rette for at det blir flest mulig skiløpere, at de holder på lengst mulig og at de blir best mulig ut ifra egne forutsetninger.

Skiforbundets utviklingsmodell
SUM og Utviklingstrappa beskriver en hensiktsmessig, langsiktig utvikling av utøvere fra de er barn til de når et toppidrettsnivå. Målet med all langrenns aktivitet for barn er å gi allsidig, variert og motiverende treningspåvirkning, som utvikler både tekniske skiferdigheter, utholdenhet, hurtighet, spenst og styrke. Alle som driver barneidrett, bør følge en felles utviklingsplan for å sikre barna størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring

Les mer om NSF's utviklingsmodell og utviklingstrapp her

Fokus på treningene

 • Fundamentet 6 - 9 år
  • Mye, variert og allsidig fysisk aktivitet. Perioden har fokus på innlæring av grunnleggende bevegelser med og uten ski.
  • Treningen preges av situasjonsstyrt og oppgavestyrt aktivitet med lite instruksjon i klubbregi
 • Lær å trene 10 - 12 år
  • Trening med fokus på mestring og utvikling
  • Klubb, sone og kretsrenn
 • Tren for å trene 12 - 15 år
  • Fokus på grenspesifikk trening, bygge treningskultur og sosiale miljøer.
  • Individuell treningsoppfølging i forhold til utviklingsalder
 • Tren for å konkurrere 16 - 20 år
  • Mye og spesialisert trening. Helhetlig utvikling av toppidrettsutøveren.
  • Fokus på læring og utvikling gjennom konkurranser

Når trener vi?
Vi tilbyr fellestrening hver mandag og torsdag fra høstferien til påskeferien for barn fra 1. klasse

Utøvere fra 10 år (konkurransealder) tilbys rulleskitrening fra august, mens utøvere fra 13 år (konkurransealder) tilbys ivrig trening i form av styrke og langturer fra august.

Hvor er treningene?
I utgangspunktet trener vi ved Magnor skole, men ved lite snø benytter vi både Liermoen og andre arenaer for å få trent på ski.

Informasjon:
Invitasjoner og informasjon om treninger skjer via appen spond (du legges til i riktig gruppe av din trener evt ved å bruke spond koden:QRSNF). 

Last ned invitasjonen under for informasjon om denne sesongens treninger

Forsikringer og lisens
Opptil 12 år er du forsikret gjennom NIF's barneidrettsforsikring så sant du er medlem i klubben. Fra og med fylte 13 år må du løse inn lisens.

Les mer om forsikring og lisens her

Spørsmål om treninger? 
Kontakt sportslig leder: Ingunn Fossmellem, tlf 48112500, e-post: ingunnfossmellem@hotmail.com

Alle publiserte nyheter om treninger kan du finne her