Klubbens mål og verdier
Langrenns gruppas grunnleggende verdier bygger på:

Idrettsglede, Samhold og Respekt

Klubben tilbyr treninger innen langrenn. Tilbudet skal være bredt og allsidig og bygge på idrettens retningslinjer for barne- og ungdomsidrett. Vi skal være gode på breddeidrett, samtidig som vi skal ivareta de som ønsker å satse på langrenn i et godt sportslig og sosialt engasjerende utviklingsmiljø.
 
Med begrepet idrettsglede ønsker vi å fremme opplevelser, mestring og utvikling hos klubbens medlemmer. Samhold favner trivsel, inkludering, fellesskap og sosial tilhørighet. Vi ønsker å være engasjerte, åpne og tolerante da idrettslaget utvikles og forbedres gjennom en kombinasjon av krav og konstruktive tilbakemeldinger. I den forbindelse er respekt for den enkelte, for klubbens mål og beslutninger, samt for klubbens, Skiforbundets og Idrettsforbundets lover og regler viktig.
 
Klubbens formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).
Tilbudet skal gis uavhengig av ambisjoner, individuelle forutsetninger og kjønn. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
All idrettslig aktivitet skal bygge på NIF’s grunnverdier; idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget skal være en engasjerende miljøskaper i lokalsamfunnet.

Miljø
Magnor ønsker å være en klubb hvor «flest mulig» er ett av målene. Vi ønsker derfor å ha et godt og inkluderende idrettsmiljø hvor glede, entusiasme, tilhørighet og utvikling er viktig. Gjennom trygghet og respekt gjør vi hverandre gode, samtidig som vi utvikler oss sammen med andre. Vi skal være stolte av klubben vår. Bær Magnor logoen synlig, men husk at det forplikter - vi ønsker å være synlige på en positiv måte.

Slik utvikler vi et positivt miljø:

  • Vi hilser på hverandre når vi møtes
  • Vi gir oppmuntring til alle – alle er en del av samme lag. Når en lykkes, drar han/hun de andre med seg
  • Vi ler mye, men først og fremst av oss selv
  • Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke.
  • Det er treneren som er trener, ikke utøverne
  • Mobbing tolereres ikke
  • Vi engasjerer oss
  • I Magnor utvikler vi vennskap

Her kan du lese mer om mål, verdier og retningslinjer for