All idrettsaktivitet og skiaktivitet skal foregå på utøverens premisser, alle barn skal inkluderes i idrettslag uavhengig av ambisjoner, ferdigheter og behov og flest mulig ungdom skal ha mulighet til å bidra som utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer, ledere og frivillige.

Norges Idrettsforbund og Norges skiofrbund har utviklet bestemmelser og retningslinjer for barne- og ungdomsidretten

Barneidrett
Idrettens rettigheter og bestemmelser for barneidrett gjelder for all idrettsaktivitet for barn opp til det året de fyller 12 år.

Les mer om NIF's barneidrettsbestemmelser og NSF's regler for barneidrett

Ungdomsidrett
Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre ungdommers rettigheter som individ og som aktiv idrettsutøver.

Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse retningslinjene i praksis.

Les mer om NIF's retningslinjer for ungdomsidrett her