Medlemskontingenten sendes ut i desember via MinIdrett. 

Priser for å være medlem:
Enkeltmedlem:  150 ,-
Familiemedlem: 100,- per person (minimum 3 personer)

Utøvere som deltar på treninger og konkurranser må være medlem i klubben.

Magnor UL har ingen treningsavgift, men det forventes istedenfor at representanter fra familien deltar på
klubbens dugnader. I tillegg kommer det en egenandel på de samlingene klubben tilbyr.

Ta kontakt med Oddbjørn (oddbjorn.lillebekk@gmail.com) om du ønsker å betale via giro

Er du ny i klubben? Se her for hvordan du melder deg inn