Mestring er viktig, dette gir selvtillit og motivasjon og det er derfor viktig at treningen fremmer dette. Utøverne skal føle at det er en progresjon og at de gjennom trening mestrer nye utfordringer. Nye elementer og utfordringer kommer til etter hvert som de blir eldre, men alt følger en utviklingstrapp.

I Magnor skal du kunne være deg selv, være ærlig, motarbeide mobbing og bidra til å inkludere alle som er med på trening og i konkurranser. Alle har et ansvar for å skape trygghet og trivsel. Det er viktig at utøverne kan glede seg over lagkameratenes prestasjoner og gi uttrykk for at alle er velkomne i treningsgruppa.

En god kompis

  •  Viser respekt
  •  Gir ros, støtter og hjelper
  •  Sprer positiv energi
  •  Behandler alle likt
  •  Hører på andres mening 
  •  Prater med alle