Med ansvar for sin treningsgruppe skal de sørge for at de aktive får et sportslig og sosialt tilfredsstillende tilbud. Gjennom lek, individuell veiledning og oppmuntring, skal utøverne oppleve mestring og glede over å være i bevegelse.

For å ivareta et bra treningsopplegg er det ønskelig at våre trenere minimum skal gjennomføre første steg i Norges skiforbunds trenerløype.

Som trener i Magnor skal du bidra til:

 • Mestring og glede for alle utøvere
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • At utøvere skal kunne drive med andre idretter i tillegg til langrenn
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre

Retningslinjer for Magnors trenere

 • Være et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine.
 • Gi MYE ros
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Fokuser på mestring fremfor prestasjon
 • Enhver utøver skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter