Er uhellet ute er det greit å være forsikret. 

Barneidrettsforsikring:
Barn til og med fylte 12 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund under forutsetning at de har betalt medlemskontingenten. Forsikringen dekker idrettsskader både på trening og i konkurranser.

Les mer om barneidrettsforsikring her

Lisens:
Fra den dagen utøveren fyller 13 år må han/hun ha skilisens så sant han/hun skal gå terminfestede renn. Skilisensen er først og fremst en idrettsskadeforsikring og erstatter ikke en reiseforsikring.

Skal du konkurrere i flere skirenn som står i skiforbundets terminliste, er det lurt å løse årslisens. For å kunne kjøpe årslisens må du være medlem i en klubb tilsluttet Norges Skiforbund. Lisensen gir en god forsikring som gjelder for all aktivitet fra 1. oktober til 30. september året etter. Lisensen gjelder fra betalingsdato.  

Ønsker du kun å kjøpe lisens for et aktuelt skirenn kan du gjøre det. Da gjelder det bare dette rennet og det betales til arrangøren.

Utøveren er selv ansvarlig for at det har blitt løst lisens. 

Første gangen du skal ha lisens?
Er det første gangen du skal løse lisens må klubben registrere deg i sportsadmin, ta kontakt
med sportslig leder Ingunn Fossmellem på e-post ingunnfossmellem@hotmail.com for å få hjelp med dette.

Har du løst lisens tidligere får du faktura automatisk via MinIdrett

Les mer om lisens her

Hvordan melde ifra om idrettsskade:
Alle skader må meldes elektronisk