Idrettens rettigheter og bestemmelser for barneidrett gjelder for all idrettsaktivitet for barn opp til det året de fyller 12 år

Norges Idrettsforbunds rettigheter:

 1. Trygghet
  Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for utilbørlig press eller utnyttelse. Skader skal forebygges. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene.
 2. Vennskap og trivsel
  Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet. Trivsel gir grobunn for læring og læring gir grobunn for trivsel.
 3. På barnas premisser
  Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.
 4. Mestring
  Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.
 5. Påvirkning
  Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha muligheter til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.
 6. Frihet til å velge
  Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter, de vil delta i - og bestemmer selv hvor mye de vil trene.
 7. Konkurranser for alle
  Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke, og ha like muligheter til å delta. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett, skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

Les mer om Norges idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser her

Norges skiforbunds regler for barneidrett
Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) tar utgangspunkt i barneidrettens rettigheter og bestemmelser for å sørge for at barns møte med skiidretten blir preget av lek og glede, uavhengig av utviklingsnivå og alder.

Utdrag fra retninglinjene:

 • Det ikke er lov å bruke glide produkter med fluor for barn og unge under 16 år. Det vil bli gjennomført sporadiske kontroller, resultatene og evt reaksjoner blir sendt klubben
  • Magnor UL ønsker ikke å få noen reaksjoner på dette og ber alle våre utøvere respektere dette forbudet. Du kan lese mer om dette her.
 • Det er ikke lov å følge etter en utøver i mer enn 30 meter (ref regle 341).
  • Vi bryr oss selvsagt ikke om dette på skikarusellen, da det kan være ulike årsaker til at noen synes det er skummelt å gå alene, men i renn utenfor klubben gjelder denne regelen.
 • I langrenn har vi årsklasser (aldersklasser). Det er ikke anledning til å stille i høyere eller lavere årsklasser. Pass på at dere melder deres barn på i rett klasse
  • Finnes det ingen aldersklasse for deg i det aktuelle skirennet, betyr det at du ikke kan stille.
   Ex en utøver som er født i 2007, går i 13 årsklassen hele sesongen 2019/2020 uansett når på året han/hun fyller.
 • I en konkurranse er utøver pliktig til å slippe frem en utøver som kommer bak og gir tegn på at han/hun vil forbi
  • Dette gjelder også skikarusellen
 • NSF har en regel om «Ett par ski» til barn opp til 12 år
  • Med det menes det antall par ski som tas med til arrangementet (skirennet). Dvs ett par ski pr. stilart (klassisk-fri)
 • Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig. For klasse 10 år og yngre settes eventuelle resultater (tider el.l.) opp i urangert rekkefølge.
  • Vi oppfordrer foreldre til å ha et minimalt fokus på resultater. Det viktigste er utvikling og konkurrere mot seg selv.

Les mer om Norges skiforbund's bestemmelser om barneidrett her