Ungdomsidrettens visjon (NIF) er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.

Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.

Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

Dette betyr:

  • Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil.
  • Ungdom skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne.
  • Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål.
  • De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med ungdommens forutsetninger og ambisjoner.
  • Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap.

Les mer om Norges Idrettsforbunds retningslinjer for ungdomsidrett