Tidtaking på skirenn skjer digitalt og derfor må utøverne ha brikker som registrere tiden.

Det finnes ulike former for brikker, noen brikker er på startnummeret – i dette tilfellet skal ikke personlige brikker brukes, mens de fleste har brikker som skal festes nederst på leggen.

EmiTag tidtakerbrikke (festes på leggen)
NSF legger opp til at alle løpere fra 11 år og eldre har sin egen emiTag tidtakerbrikke. Det betyr at utøverne i alle klasser med rangert resultatliste, bør skaffe seg sine egne tidtakerbrikker om de skal gå mange skirenn i løpet av sesongen. Arrangørene anmodes om å ha nok leiebrikker tilgjengelig for de som ennå ikke har skaffet seg sin egen brikke.
 
For løpere til og med 10 år forutsettes det ikke at de har egen brikke.
Dersom en arrangør benytter emiTag brikker til tidtakingen, skal alle utøverne som bringer med seg egen brikke få benytte denne, dersom brikkenummeret er lagt inn ved påmeldingen.
 
Registrering av brikkenummer:
Brikkenummere kan løperne registrere selv. Når man melder seg på gjennom Min Idrett, kommer det opp et felt for utfylling av brikkenummer. Brikkenummeret blir lagret i systemet og kommer automatisk opp ved neste påmelding.
 
Kjøp av brikke:
Dersom du ønsker å kjøpe brikke, kan den bestilles hos Emit webshop. Pris kr 820,- (pr. oktober 2021)
Om du ikke har egen brikke og skal leie, kan arrangør ta fra 25 – 100 kr for leie, alt etter alder.
 
Les mer om tidtakerbrikke på skiforbundet.no