Magnor UL langrenn er sertifisert som Rent Idrettslag (se vedlegg)

Rent Idrettslag er et program fra Antidoping Norge – med Norges Idrettsforbund som samarbeidspartner

Det er et opplegg der idrettslagene på en positiv måte viser sin nulltoleranse til doping. Gjennom Rent idrettslag utformer idrettslaget en antidopingpolicy. Blant utøverne gjennomføres enkle tiltak for å øke kunnskapen om antidoping.

I Magnor har vi satt oss som mål at:

  • Alle utøvere over 15 år skal gjennomføre Ren utøver
  • Vi skal publisere informasjon på nettside/sosiale medier

Hva er Ren utøver?
Ren utøver er et e-læringsprogram der en på en enkel måte går gjennom 9 ulike case der en lærer om antidoping

Her er e-læringsprogrammet

Utøverguiden
Antidoping Norge har utarbeidet en veiledning til utøvere om dopingbestemmelsene, den kan du laste ned i sin helhet under

Antidoping Norge
Se også Antidoping Norge sine nettsider