Sted: Magnor skole (reservearena: Liermoen kunstsnøanlegg)
Start: Første start 18.30

Klasser: Trimklasse (uten tidtaking - fellesstart kl 18.30)
              J/G fom f. 2016 - SR (tidtaking i alle klasser - rangering fom f.2011)

Påmelding gjøres ved å klikke her

Betaling: Du kan velge om du ønsker å betale alle rennen i en gang eller ett og ett renn
Per renn: 60 kr
For alle 6 rennene: 300 kr
All betaling skjer via Vipps til nr 137 804 før rennstart

Kiosk:
Det blir enkel kiosk gjennom døra.
I kiosken vil det kun være mulig å betale med vipps: Vipps. nr. 118 704

Generell Info:
Første renn arrangerer i fristil, deretter annenhver gang klassisk/fristil.

Det er premie til alle som gjennomfører 4 av 6 renn
(antallet kan justeres etter snøforhold og evt nye Covid-19 retningslinjer)

Reservearena: Liermoen kunstsnøanlegg

Kuldegrense: -12

Følg med på facebook og hjemmesiden for eventuelle endringer av sted eller avlysning grunnet kulde

Smittevernregler:
- Løpere, ledsager eller funksjonærer med luftveissymptomer eller feber skal ikke delta på arrangementet
- Alle bes om å holde 1 meters avstand
- Ingen fysiske resultatlister henges opp for å unngå sammenstilling av folk og at folk venter på disse.
  Sjekk Eqtiming digitalt
- Det er ikke ønskelig med etteranmeldinger, så benytt linken over til forhåndspåmelding


Løpere fra andre klubber er velkomne til å delta

Spørsmål vedr påmelding: Kristoffer Kalland, epost: kristofferkalland@gmail.com eller tlf 47453942
Generelle spørsmål: Oddbjørn Lillebekk, epost: oddbjorn.lillebekk@gmail.com eller telefon 91868319